Po konferencji - próba podsumowania

Po konferencji - próba podsumowania

Konferencja "Internet na rozdrożu. Wyzwania dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej", odbyła się szczęśliwie. Dziękujemy tym, którzy przybyli i wzięli udział w dyskusji, momentami naprawdę bardzo gorącej. Z naszej perspektywy było to bardzo udane wydarzenie.

Dla tych, którym nie udało się do nas dotrzeć, krótkie podsumowanie przebiegu:

W pierwszej części pojawili się zagraniczni eksperci: Caspar Bowden i Joe McNamee. Pierwszy z nich mówił o potrzebie głębokiego zreformowania zasad ochrony prywatności w kontekście wyzwań, jakie stwarza Internet i o tym, że nasza prywatność leży w rękach informatyków. Drugi zastanawiał się nad tym, czy ślepe dążenie do "bezpieczeństwa" nie jest największym zagrożeniem dla wolności i ... naszego bezpieczeństwa w Internecie. Joe McNamee zwrócił uwagę na rolę prywatnych korporacji internetowych, które pod pozorem wprowadzenia samoregulacji dyktują warunki w sieci i przejmują rolę internetowej policji.

Naszym gościem był również minister Michał Boni. W swoim wystąpieniu minister opowiedział o najważniejszych wyzwaniach i osiągnięciach w obszarze regulacji Internetu i praw podstawowych z perspektywy rządu. Minister Boni przedstawił osiągnięcia Dialogu Cyfrowego, który od ponad pięciu miesięcy trwa między organizacjami pozarządowymi i rządem. Podkreślał, że sukcesem jest m.in. wypracowanie pierwszego stałego forum dyskusji o polityce regulacji internetu oraz przyjęcie zasady, że prawo tworzone będzie w oparciu o dowody (np. rzetelne statystyki korzystania z retencji danych telekomunikacyjnych i analiza ich wpływu na zwalczanie przestępczości).

Wśród wyzwań, które nadal stoją przed nami minister wymienił szerokie otwarcie publicznych zasobów wiedzy, radykalne ograniczenie dostępu do danych retencyjnych, wypracowanie mechanizmu przeciwdziałania dziecięcej pornografii w Internecie, reformę prawa autorskiego, stworzenie platformy online służącej konsultacjom społecznym projektów aktów prawnych oraz znalezienie konsensusu co do satysfakcjonujących granic prawa dostępu do informacji publicznej.

Minister skomentował także kwestię uchwalenia kontrowersyjnych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Uzasadniał konieczność przyjętych rozwiązań interesem publicznym. Zacytował m.in. art. 61 ust 3 Konstytucji, mówiący, że ograniczenie praw konstytucyjnych może w pewnych okolicznościach nastąpić np. z uwagi na ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego. Przywołał również brytyjski Freedom of Information Act, który wylicza aż 23 obszary wyłączone spod prawa dostępu.

Spór na temat tego, jak dobrze wyważyć wolności obywatelskie i i ważne interesy państwa trwa.

"Rozumiem, że obywatel chce wiedzieć wszystko. Państwo zaś musi zdefiniować chroniony obszar" stwierdził minister, a na końcu zadał pytanie "Czy mogą powiedzieć premierowi, że ten dialog będziemy kontynuować?" i zaproponował "Wróćmy do rozmów".

W roli prelegentów wystąpili również m.in. minister Anna Streżyńska i minister Wojciech Wiewiórowski, którzy starali się odpowiedzieć na pytanie: jak pogodzić prawo obywateli do prywatności, dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego i interesy operatorów oraz przedsiębiorców internetowych. O zagwarantowaniu "legalności" treści w Internecie przy jednoczesnym zachowaniu wolności słowa rozmawiali m.in. mec. Maciej Ślusarek oraz dr inż. Wacław Iszkowski. Ciekawą dyskusję i największe emocje wzbudził temat blokowania treści w sieci, a także przyjęcie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Podczas konferencji przedstawiliśmy raport stanowiący podsumowanie głównych wniosków z realizacji wspólnego projektu Fundacji Panoptykon i Internet Society Poland. Wszystkie materiały i udostępnione nam prezentacje prelegentów są dostępne na stronie konferencji.