Joe McNamee

Joe McNamee jest koordynatorem działań na forum UE przy European Digital Rights, organizacji broniącej praw obywatelskich w społeczeństwie informacyjnym, skupiającej 28 organizacji z 18 krajów europejskich. Prawie nieprzerwanie od 1995 r. Internet jest przedmiotem jego działalności zawodowej. Na początku pracował jako doradca techniczny w brytyjskiej firmie telekomunikacyjnej CompuServe.

Zanim w 2009 roku dołączył do EDRI, przez 11 lat był zatrudniony w firmie konsultingowej, gdzie prowadził różnego rodzaju projekty badawcze związane m.in. z wprowadzaniem regulacji prawnych w branży IT dla klientów indywidualnych. Na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego McNamee kierował także trzema projektami dotyczącymi dostępu do lokalnych pętli abonenckich, przenikania się sektorów usług telekomunikacyjnych oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Rosji, na Ukrainie i w sześciu państwach bloku postkomunistycznego.

Pracując w firmie konsultingowej, McNamee aktywnie wspierał działania na arenie międzynarodowej na rzecz stworzenia sprzyjających obywatelom ram prawnych dotyczących Internetu. Prelegent regularnie brał udział w projektach Globalnej Inicjatywy na rzecz Regulacji Internetu, organizowanych w wielu krajach.

McNamee zajmuje się wieloma aspektami prawa cyfrowego, jak np. ochrona danych, retencja danych, blokowanie stron czy prawo własności intelektualnej. Jest autorem licznych artykułów m.in. na stronach organizacji Index on Censorship czy też w ramach forum FiFF Kommunikation (informatycy dla pokoju). W swoich publikacjach odnosi się czesto do kwestii obarczenia operatorów sieci odpowiedzialnością za nadzór internetowy.

Jest autorem ważnego raportu zatytułowanego: „Od samoregulacji do samowolnego cenzurowania sieci”. Znajduje się on na stronie EDRI. McNamee publikuje również w EDRigram - newsletterze na temat praw cyfrowych wydawanym co 2 tygodnie przez EDRI.

Zobacz liste gości.