Anna Streżyńska

Anna Streżyńska - w 1994 ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1995–1997 pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od 1998 do 2001 była doradcą trzech kolejnych ministrów łączności w rządzie Jerzego Buzka, a od 2000 także dyrektorem departamentu w tym resorcie.
W latach 2001–2004 zajmowała stanowisko dyrektora w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Była też dyrektorem programowym periodyku "Prawo i ekonomia w telekomunikacji". W 2004 założyła Centrum Studiów Regulacyjnych.
Od 15 listopada 2005 do 6 maja 2006 zajmowała stanowisko podsekretarza stanu do spraw łączności w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. Od 14 stycznia 2006 do 8 maja 2006 pełniła obowiązki prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które zostały powierzone jej przez Kazimierza Marcinkiewicza po przekształceniu Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. 8 maja 2006 objęła urząd prezesa UKE.
W 2008 została uhonorowana nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego za walkę z monopolem Telekomunikacji Polskiej. W 2010 otrzymała Odznakę Honorową "Bene Merito".

Zobacz liste gości.