Mirosław Maj

Mirosław Maj jest założycielem i prezesem Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, działającą na rzecz poprawy bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wcześniej przez 15 lat związany był z NASK, gdzie w latach 2001 – 2010 kierował zespołem CERT Polska. W 2011 roku objął funkcję dyrektora CERT PLIX – zespołu reagującego na incydenty dla największego polskiego punktu wymiany ruchu - PLIX.

Jest autorem opracowań i publikacji z dziedziny bezpieczeństwa IT i prelegentem na wielu konferencjach w kraju i zagranicą. Interesuje się szczególnie tematyką związaną z klasyfikacją i statystykami naruszeń bezpieczeństwa w sieci, współpracą ośrodków bezpieczeństwa, działalnością uświadamiająca, ochroną infrastruktury krytycznej i zwalczaniem nielegalnych treści w sieci. Aktywnie działa w międzynarodowej sieci współpracy zespołów reagujących typu CERT.

Wkrótce opublikujemy pełną listę gości.

Zobacz liste gości.