Internet na rozdrożu. Wyzwania dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej

Internet na rozdrożu.
Wyzwania dla regulacji Internetu
w Polsce i Unii Europejskiej

(20 września 2011)

Celem konferencji jest zebranie najważniejszych głosów w debacie na temat wyzwań dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej. Przy jednym stole spotkają się przedstawiciele różnych środowisk.

Podczas konferencji zaprezentujemy raport zawierający diagnozę głównych problemów oraz wypracowane przez nas wnioski i rekomendacje zmian prawnych.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka oraz Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.

Wśród osób zaproszonych do udziału w naszym spotkaniu znaleźli się m.in:

 • członkowie Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów,
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
 • przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • posłowie z Komisji Nowoczesnych Technologii Sejmu RP,
 • kluczowe firmy z sektora IT,
 • eksperci z polskich organizacji pozarządowych 
 • oraz przedstawiciele świata nauki z głównych ośrodków akademickich zajmujących się problematyką związaną z Internetem.

Wspólnie będziemy zastanawiać się nad zasadami, na jakich należy oprzeć regulację Internetu, aby zagwarantować neutralność sieci i poszanowanie praw podstawowych. Dyskusja będzie się koncentrować na tym, jak w przestrzeni cyfrowej zapewnić prawo do prywatności, prawo do dostępu do informacji publicznej, prawo do udziału w kulturze i wolność wypowiedzi, jednocześnie odpowiednio ważąc te wartości.

Poruszymy szczegółowo następujące tematy:

 • retencja danych telekomunikacyjnych i wykorzystywanie danych dla celów związanych z bezpieczeństwem publicznym;
 • zasady odpowiedzialności pośredników za treść umieszczaną w Internecie;
 • zasady ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego;
 • egzekwowanie prawa autorskiego w środowisku cyfrowym;
 • blokowanie stron internetowych.

Raport: Internet a prawa podstawowe. Ekspresowy przegląd problemów regulacyjnych

Analizy opracowane przez ekspertów współpracujących z Fundacją Panoptykon i Internet Society Poland