ORGANIZATORZY

Organizatorzy

Fundacja PANOPTYKON powstała w kwietniu 2009 r. Jej celem jest działanie na rzecz ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju „społeczeństwa nadzorowanego” – współczesnych form kontroli i nadzoru nad społeczeństwem. W obszarze zainteresowania Fundacji znajdują się takie zagadnienia jak: powstawanie i rozbudowa baz danych, rozwój monitoringu wizyjnego, retencja danych telekomunikacyjnych, wykorzystywanie technologii biometrycznych, uprawnienia służb specjalnych, techniki nadzoru nad pracownikami, praktyki kontroli przepływu informacji w Internecie.

Więcej informacji o  Fundacji Panoptykon

Internet Society Poland jest jednym z 80 oddziałów Internet Society (ISOC) na świecie. Międzynarodowej organizacji zajmującej się wspieraniem rozwoju Internetu. Do ISOC należy większość światowych pionierów Internetu. Internet Society Poland powstało 16 września 2000 jako stowarzyszenie. Do grudnia 2001 zostało zarejestrowane i uzyskało status oddziału ISOC. Dotychczas zajmowało się między innymi problemami nadzoru służb specjalnych nad działaniami użytkowników Internetu, przydziałem nazw domen, wprowadzeniem polskich znaków do nazw domen, rozliczeniami finansowymi w sieci, uwolnieniem pętli lokalnej i współpracą międzyoperatorską w Internecie.

Więcej informacji o Internet Society Poland