Wacław Iszkowski

Wacław Iszkowski - Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji od 1993 roku. Członek Rady Informatyzacji w MSWiA, Komitetu Informatyki PAN oraz Członek Grupy Doradczej Komisji Europejskiej ISTAG [Information Society Technologies Advisory Group].

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (rok 1972). Ma stopień naukowy doktora nauk technicznych (1978 rok). Adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej (1972-1991).

Konsultant firmy Oracle z Wiednia, organizując obecność Oracle’a w Polsce (1990). Dyrektor ds. marketingu w Digital Equipment Polska (1991-1994). Własna firma konsultingowa „Iszkowski&ska” (1994-1999). Wiceprezes Zarządu i dyrektor generalny firmy 2SI Sieciowe Systemy Informacyjne (1995–1996). Business development & marketing manager w EDS Poland (1997–1999). Doradca ds. Strategii w TP.Internet (1999-2005).

Organizator Kongresów Informatyki Polskiej (1994, 1998 i 2003) oraz współautor i redaktor raportów kongresowych, dotyczących strategii rozwoju informatyki w Polsce. Był członkiem Rady Informatyki (potem Teleinformatyki) przy prezesie Rady Ministrów oraz wielokrotnie ekspertem delegacji rządowych na konferencjach dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz planu eEurope 2005. Członek Rady Telekomunikacji przy Prezesie URTiP (2004-2006).

Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji dotyczących programowania, systemów operacyjnych oraz projektowania systemów informatycznych, a także organizacji rynku teleinformatycznego. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dwukrotny laureat nagrody Info-Star w kategorii propagowanie informatyki. W 2005 roku odznaczony Honorową Odznaką "Zasłużony dla Łączności” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zobacz liste gości.