Wiesław Paluszyński

Wiesław  Paluszyński - absolwent Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii Obrony Narodowej. Elektronik, informatyk, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego (od 2006 do 2011 roku), obecnie Przewodniczący GKR PTI, członek Rady Dyrektorów Polskiego Oddziału AFCEA, w latach 2001-2008, a aktualnie od 2011  członek władz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Laureat (dwukrotnie) nagrody środowiska Informatycznego Info Star w kategorii wdrożenia informatyczne, oraz nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji za 2010 rok. Od 1986 roku dziennikarz prasy technicznej, a obecnie od 2010 roku Redaktor Naczelny kwartalnika „Czas Informacji”.

W latach 2002 do 2003 pełnomocnik Prezesa ARiMR i wiceprezes ARiMR –Szef Projektu IACS. Po uruchomieniu systemu zakończył pracę zawodową w administracji publicznej i od 2003 roku pełni funkcję Prezes Zarządu firmy Trusted Information Consulting sp. z o.o.. W latach 2006 – 2009  społeczny członek Rady Konsultacyjnej Projektu PESEL2 i Projektu GEOPORTAL.

Od stycznia 2010 roku członek Rady Informatyzacji przy MSWiA z rekomendacji Polskiego Towarzystwa Informatycznego . Uczestniczy w 2011 roku  z ramienia PTI, jako ekspert, w pracach sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw nowelizacji „Ustawy o podpisie elektronicznym”.

Wkrótce opublikujemy pełną listę gości.

Zobacz liste gości.