Co mają wspólnego regulacja Internetu i prawa podstawowe? Zapraszamy do wspólnej dyskusji!

Co mają wspólnego regulacja Internetu i prawa       podstawowe? Zapraszamy do wspólnej dyskusji!

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa na konferencję, która stanowi podsumowanie wspólnego projektu Fundacji Panoptykon oraz Internet Society Poland – „Strategie dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej”.

Rok temu postawiliśmy sobie zadanie wypracowania założeń dla regulacji Internetu, które uwzględniałyby potrzebę zagwarantowania neutralności technologicznej oraz praw podstawowych. Na naszej wrześniowej konferencji chcemy przedstawić raport, który zawiera diagnozę głównych problemów i wnioski z tego długotrwałego procesu. Poddamy je wspólnej dyskusji.

Znajdujemy się w kluczowym momencie dla regulacji Internetu. W Polsce – wbrew pozorom – Internet jest we wstępnej fazie rozwoju. Stoimy niejako na rozdrożu. Przed naszym rządem stoją trudne i ważne wybory. Czy opowie się po stronie wolnego Internetu?

Internet nie jest prostym narzędziem, które można raz na zawsze „jakoś uregulować”, ale skomplikowanym i zmiennym obszarem relacji społecznych. Ważą się tu wartości zupełnie podstawowe: wolność wypowiedzi, dostęp do informacji i dóbr kultury, prywatność czy bezpieczeństwo publiczne. Dlatego debata publiczna na ten temat musi trwać.

Jako organizatorzy tego spotkania chcemy tę debatę pobudzić zderzając poglądy decydentów politycznych, regulatorów rynku, środowiska akademickiego, ekspertów organizacji pozarządowych i przedstawicieli biznesu. Mam nadzieję, że to wydarzenie przyniesie nam wszystkim ciekawe wnioski i wskaże sensowne rozwiązania.

                                                         -Katarzyna Szymielewicz